Hà Nội, ngày 07-04-2020
Nghề cũ Hà Nội Nghề cũ Hà Nội

Thời vàng son đã qua, có bao nhiêu nghề mới sinh ra và nghề cũ bị mai một dần, trong đó có nghề làm dao kéo, may áo dài, cắt tóc dạo.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /