Hà Nội, ngày 07-04-2020
Xưa - nay, chuyện tết Xưa - nay, chuyện tết

Với người Việt, một năm có những ngày bình thường và một số ngày khác thường. Sự khác thấy rõ trong ngày Tết Nguyên đán, người xưa gọi Tết nhất, hàm nghĩa những ngày quan trọng nhất trong năm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /