Hà Nội, ngày 22-03-2019
Ai đem lửa đỏ vãi ngang lưng trời… Ai đem lửa đỏ vãi ngang lưng trời…

Cứ mỗi độ tháng ba, hoa gạo lại bừng nở, “thắp lửa” cho những ngôi làng ven đô Hà Nội làm đắm say lòng người. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /