Hà Nội, ngày 16-11-2019
 Để Cổ Đô thành điểm du lịch hấp dẫn Để Cổ Đô thành điểm du lịch hấp dẫn

(HNM) - Phát huy tiềm năng sẵn có, huyện Ba Vì đang triển khai nhiều giải pháp phát triển các loại hình du lịch: Tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái và mới đây là xây dựng du lịch cộng đồng tại Làng họa sĩ xã Cổ Đô. Với cách làm bài bản, Làng họa sĩ xã Cổ Đô sẽ sớm trở thành điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /