Hà Nội, ngày 12-08-2020
Miếng ngon Kẻ Chợ Miếng ngon Kẻ Chợ

(HNM) - Không biết Kinh thành Thăng Long xưa được gọi là Kẻ Chợ từ khi nào, nhưng quãng thế kỷ thứ XVII-XVIII thì cái tên Kẻ Chợ đã xuất hiện trong ghi chép của các nhà buôn và giáo sĩ phương Tây.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /