Hà Nội, ngày 11-12-2019
“Dấu xưa, chuyện cũ Thăng Long - Hà Nội” - Một kho di sản “Dấu xưa, chuyện cũ Thăng Long - Hà Nội” - Một kho di sản

(HNM) - Hơn 100 chuyện kể về những dấu tích hiện vẫn còn hay đã mai một; những sự kiện và con người bằng xương, bằng thịt của Thăng Long - Hà Nội đã được dân gian hóa, huyền thoại hóa, trở thành niềm tự hào không chỉ của Hà Nội được "kể" trong cuốn sách "Dấu xưa, chuyện cũ Thăng Long - Hà Nội". Ra mắt bạn đọc quý I năm nay, cuốn sách sẽ góp phần làm dày thêm kho di sản văn hóa vô giá của mảnh đất Hà thành.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /