Hà Nội, ngày 19-08-2019
Gốm Hizen trong Hoàng thành Thăng Long Gốm Hizen trong Hoàng thành Thăng Long

(HNM) - Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là một bộ phận thiết yếu của khu vực trung tâm Kinh đô Thăng Long xưa. Tại đây, thời gian qua, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã khai quật và phát hiện một quần thể phong phú, đa dạng dấu tích nền móng của các công trình kiến trúc cung điện, lầu gác cùng hàng triệu di vật của nhiều thời kỳ nằm chồng xếp, đan xen nhau, bắt đầu từ thời Đại La, thời Đinh - Tiền Lê, đến các thời Lý, Trần, Lê. Đặc biệt, các nhà khoa học cũng tìm được rất nhiều đồ gốm sứ Hizen Nhật Bản được sử dụng trong đời sống hằng ngày của hoàng cung.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /