Hà Nội, ngày 19-08-2019
Làng hoa Đức Thắng ngày giáp Tết Làng hoa Đức Thắng ngày giáp Tết

Khi những tấc đất dành cho trồng quất, trồng đào của các phường Nghi Tàm, Quảng Bá, Ngọc Hà… quận Tây Hồ ngày một thu hẹp thì như để "bù lại", nhiều phường mới của quận kế bên là Bắc Từ Liêm, cây đào, cây quất đã bén rễ, rồi phát triển mạnh, làm đẹp cho Thủ đô mỗi độ xuân về.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /