Hà Nội, ngày 18-09-2019
Công nhận làng cổ Đường Lâm là điểm du lịch Công nhận làng cổ Đường Lâm là điểm du lịch

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 4851/QĐ-UBND ngày 6-9-2019 về việc công nhận điểm du lịch làng cổ Đường Lâm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /