Hà Nội, ngày 26-01-2020
Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Thanh Trì: Những bước chuyển rõ nét Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Thanh Trì: Những bước chuyển rõ nét

(HNMCT) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Thanh Trì đã diễn ra sôi nổi với nhiều điểm sáng rất đáng ghi nhận. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /