Hà Nội, ngày 12-11-2019
Nỗ lực chấm dứt tình trạng "vườn không nhà trống" ở Bảo tàng Hà Nội Nỗ lực chấm dứt tình trạng "vườn không nhà trống" ở Bảo tàng Hà Nội

(HNM) - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, các nhà quản lý và chuyên môn Hà Nội đã và đang nỗ lực chấm dứt tình trạng "vườn không nhà trống" ở Bảo tàng Hà Nội. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /