Hà Nội, ngày 10-07-2020
Hoa giấy hân hoan Hoa giấy hân hoan

(HNMCT) - Hà Nội có vô vàn sắc hoa. Mỗi ô cửa có giàn hoa giấy, trang điểm cho những khung cổng nhà hoặc cổ kính hoặc hiện đại một sắc riêng. Đi nhiều nơi rồi trở về Hà Nội, mỗi khi nhìn thấy hoa giấy là trong tôi dâng lên cảm xúc hân hoan...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /