Hà Nội, ngày 25-01-2020
Tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề may comple truyền thống tại Phú Xuyên Tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề may comple truyền thống tại Phú Xuyên

(NSHN) - UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) sẽ tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề may comple truyền thống xã Vân Từ lần thứ I năm 2019, từ ngày 25 đến 27-10 tới.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /