Hà Nội, ngày 19-10-2019
Độc đáo lễ hội “kén rể” Đường Yên Độc đáo lễ hội “kén rể” Đường Yên

(NSHN) - Làng cổ Đường Yên thuộc xã Xuân Nộn (huyện Đông Anh, Hà Nội) xưa kia có tên là Kim Hoa, tên Nôm là làng Kim Con. Hằng năm, cứ vào mùng 2 tháng Hai (âm lịch), người dân nơi đây lại tổ chức lễ hội “kén rể”...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /