Hà Nội, ngày 29-03-2020
Ẩm thực Hà Nội trong văn chương Ẩm thực Hà Nội trong văn chương

(HNMCT) - Trong tác phẩm của mình, Vũ Bằng từng ví ẩm thực đất Kinh kỳ nghìn năm giống như những tác phẩm văn chương bất hủ, mà nếu nhà văn “có bị mẹ mìn bắt đem đi đất lạ một nghìn năm, tôi vẫn cứ là người Việt Nam vì không bao giờ quên được những miếng ngon Hà Nội”. Và dĩ nhiên, Vũ Bằng không phải là nhà văn duy nhất đắm đuối với Hà Nội từ những món ăn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /