Hà Nội, ngày 19-10-2019
Trường Lâm - quê hương của điệu múa Lột rắn Trường Lâm - quê hương của điệu múa Lột rắn

(HNMCT) - Cùng với nhiều ngôi làng nằm bên bờ sông Thiên Đức xưa (nay là sông Đuống), làng Trường Lâm (phường Việt Hưng, quận Long Biên) có lịch sử hình thành lâu đời với nhiều phong tục tập quán, hệ thống di tích còn đến ngày nay. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /