Hà Nội, ngày 27-06-2019
Xuân về, lễ hội đất Thăng Long Xuân về, lễ hội đất Thăng Long

(HNM) - Các nhà nghiên cứu cho rằng, một trong những lý do lễ hội dân gian ở Việt Nam diễn ra nhiều vào mùa xuân, bởi theo mùa vụ sản xuất nông nghiệp, khi ấy là lúc nông nhàn. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /