Hà Nội, ngày 05-07-2020
Cứu giếng Thiên Quang - Việc không thể chậm trễ! Cứu giếng Thiên Quang - Việc không thể chậm trễ!

(NSHN) - Sụt lún đất nền, trôi trượt chân móng, nguy cơ sụp đổ tường bao…, đó là hiện trạng của giếng Thiên Quang...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /