Hà Nội, ngày 05-04-2020
Nhiều phát hiện mới quan trọng tại di tích Hoàng thành Thăng Long Nhiều phát hiện mới quan trọng tại di tích Hoàng thành Thăng Long

Nhiều phát hiện mới được các nhà khoa học đánh giá là vô cùng quý giá, quan trọng có thể làm thay đổi nhận thức về thông tin, giá trị lịch sử của khu di tích.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /