Hà Nội, ngày 14-10-2019
Có một Hà Nội vừa quen vừa lạ Có một Hà Nội vừa quen vừa lạ

(HNM) - Hà Nội luôn là đề tài lôi cuốn các nghệ sĩ sáng tác, không phân biệt người trong nước hay nước ngoài. Hôm qua, đề tài ấy trở lại với người Hà Nội, rất đặc biệt, thông qua triển lãm tranh/ảnh/thơ "Cuộc sống: ngược và xuôi" được thực hiện tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền - Hà Nội) từ nay đến hết ngày 30-6.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /