Hà Nội, ngày 19-11-2019
Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Hội Sử học Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /