Hà Nội, ngày 18-02-2020
Cần cách làm mới, hướng đi mới Cần cách làm mới, hướng đi mới

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thông qua việc phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng được các cơ quan chức năng trên địa bàn TP Hà Nội bền bỉ triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /