Hà Nội, ngày 20-02-2020
Thêm một góc nhìn về Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thêm một góc nhìn về Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong hơn nửa thế kỷ qua, đã có nhiều nhà nghiên cứu viết về Văn Miếu - Quốc Tử Giám và gần đây, TS Nguyễn Thị Chân Quỳnh, một người Hà Nội định cư ở Pháp, đã tiếp tục thể hiện tình yêu, sự quan tâm đặc biệt tới khu di tích này qua công trình "Văn Miếu Thăng Long - Hà Nội"

  • Chọn ngày:
  • /
  • /