Hà Nội, ngày 18-02-2020
Trưng bày tranh giấy về Hà Nội Trưng bày tranh giấy về Hà Nội

(NSHN) - Đây là hoạt động nổi bật của Hội Mỹ thuật Hà Nội trong năm 2017, chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /