Hà Nội, ngày 19-10-2019
Ða Chất - nghề xưa, chuyện nay Ða Chất - nghề xưa, chuyện nay

(HNNN) - Một ngày tháng 9 nắng oi ả, chúng tôi về làng Đa Chất (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Vừa đến gốc đa cổ đầu làng đã nghe xôn xao ngôn ngữ cổ. Thấy người lạ, người dân ở đây đều hồn hậu chào đón. Tiếng một người đàn ông: “Mỗ bao nhiêu rực? Thít mận?” Cạnh đó, người phụ nữ cười nói với sang: “Sảo ngoại choáng”... 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /