Hà Nội, ngày 22-01-2019
Lưu giữ và phát triển di sản văn hóa tuồng cổ Lưu giữ và phát triển di sản văn hóa tuồng cổ

(NSHN) - Tuồng còn được gọi là Hát Bộ hay Hát Bội. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ một yếu tố văn hóa nào khác, khi du nhập và muốn tồn tại đều phải nội sinh hóa ở những mức độ nhất định.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /