Hà Nội, ngày 27-06-2019
Câu chuyện sinh động về kinh thành Thăng Long Câu chuyện sinh động về kinh thành Thăng Long

Trung tâm Nghiên cứu kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa báo cáo kết quả thực hiện dự án Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /