Hà Nội, ngày 27-06-2019
Hà Nội có thêm 4 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hà Nội có thêm 4 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

Thành phố Hà Nội vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thêm 4 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /