Hà Nội, ngày 22-03-2019
Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đông Anh Hà Nội rộng hơn 87ha Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đông Anh Hà Nội rộng hơn 87ha

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đông Anh Hà Nội, tại các xã Vân Nội, Nam Hồng, huyện Đông Anh.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /