Hà Nội, ngày 26-05-2020
Hà Nội có thêm 3 bảo vật quốc gia Hà Nội có thêm 3 bảo vật quốc gia

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 8, năm 2019) cho 27 hiện vật, nhóm hiện vật.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /