Hà Nội, ngày 26-05-2020
Thêm một góc nhìn văn chương Hà Nội Thêm một góc nhìn văn chương Hà Nội

(HNMCT) - Từng nhiều năm gắn bó với phấn trắng bảng đen, nhưng duyên nợ với văn chương đã khiến Vũ Nho rẽ lối cả sang nghiệp viết. Ông sáng tác truyện, làm thơ, dịch thuật văn học, nhưng chủ yếu viết phê bình. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /