Hà Nội, ngày 21-09-2019
Trưng bày chuyên đề “Người đại biểu nhân dân” Trưng bày chuyên đề “Người đại biểu nhân dân”

250 hình ảnh, tài liệu, hiện vật đã được trưng bày trong chuyên đề "Người đại biểu nhân dân" khai mạc sáng 18/5 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội từ ngày 18/5 đến 15/6/2016.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /