Hà Nội, ngày 18-09-2019
Ước mơ bảo tồn giấy dó Ước mơ bảo tồn giấy dó

(HNMCT) - Là một doanh nghiệp xã hội, 6 năm qua, Zó Project luôn hướng tới bảo tồn và phát triển giấy dó - chất liệu giấy truyền thống của Việt Nam bằng những sản phẩm quà lưu niệm. Nhiều chương trình trải nghiệm làm giấy dó ngay tại Hà Nội hay về làng nghề cùng nghệ nhân đã được tổ chức để quảng bá văn hóa truyền thống tới du khách quốc tế.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /