Hà Nội, ngày 26-05-2020
Góc nhớ tháng tư Góc nhớ tháng tư

(HNMCT) - Mấy hôm nay thời tiết đỏng đảnh như cô gái mới lớn, thoắt vui thoắt buồn, hây hẩy đẹp xinh nhưng cũng cong vênh khó chịu... Mỗi ngày bốn mùa, rõ rệt như có thể mân mê được trong tay. Tháng tư, lòng chợt mang mang trở mùa...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /