Hà Nội, ngày 19-10-2019
Thăng trầm xe đạp Hà Nội Thăng trầm xe đạp Hà Nội

(HNNN) - Chiếc xe đạp đầu tiên ra đời trên thế giới mới chỉ từ năm 1817 do Nam tước người Đức Baron Karl von Drais sáng chế ra. Tính đến hôm nay nó mới chỉ có tuổi đời 302 năm. Thế nhưng xe đạp có sức sống lâu bền hơn những phát minh kỹ thuật cùng thời khá nhiều. Đầu máy hơi nước hay điện đàm Morse cùng thời xe đạp người ta đã bỏ lâu rồi.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /