Hà Nội, ngày 24-05-2019
8 món quà sáng yêu thích của người Hà Nội 8 món quà sáng yêu thích của người Hà Nội

(NSHN) - Nếu đã từng đặt chân đến Thủ đô mà vẫn chưa thưởng thức 8 món quà sáng dưới đây thì có thể nói, bạn vẫn chưa biết nhiều lắm về ẩm thực đất Hà thành.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /