Hà Nội, ngày 21-09-2020
Biến đất cằn thành trang trại tiền tỷ Biến đất cằn thành trang trại tiền tỷ

(HNM) - Với sự lao động cần cù, chịu khó, sáng tạo của bà Phùng Thị Thơ, xã Vật Lại (Ba Vì) cùng gia đình đã biến đồi hoang không thể canh tác trở thành trang trại đầy sức sống, cho thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /