Hà Nội, ngày 19-09-2020
Người khéo xây tình đoàn kết Người khéo xây tình đoàn kết

(HNM) - Xuất phát từ cái tâm và sự tận tình, bà Nguyễn Thuý Hường đã xây dựng được sự đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình, từ đó tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /