Hà Nội, ngày 25-01-2020
Người "vác tù và" ở Đường Lâm Người "vác tù và" ở Đường Lâm

(HNM) - Đã hơn 10 năm nay, kể từ ngày đảm nhận chức vụ Trưởng ban Thanh tra nhân dân kiêm Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), ông Kiều Văn Thạch luôn có mặt kịp thời tại các công trình xây dựng trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm, mưa nắng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /