Hà Nội, ngày 24-05-2019
Tiểu thương vừa bán hàng vừa nhảy aerobic tại chợ ở Hà Nội Tiểu thương vừa bán hàng vừa nhảy aerobic tại chợ ở Hà Nội

Tại khu chợ Kim Liên, những người bán hàng bật nhạc tranh thủ vừa bán hàng vừa tập aerobic rèn luyện sức khỏe.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /