Hà Nội, ngày 25-01-2020
Cựu chiến binh chung sức xây dựng quê hương Cựu chiến binh chung sức xây dựng quê hương

(HNM) - Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, mỗi cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động và xung phong đảm nhận nhiều phần việc khó.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /