Hà Nội, ngày 22-01-2019
Hoàng Đạo Thúy: “Làm gì cũng nghĩ yêu nước” Hoàng Đạo Thúy: “Làm gì cũng nghĩ yêu nước”

Là một người Hà Nội, suốt cuộc đời 94 năm của mình, Hoàng Đạo Thúy hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ở lĩnh vực nào ông cũng để lại nhiều dấu ấn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /