Hà Nội, ngày 26-03-2019
Chuyện ít biết về Tổng đốc đầu tiên của Hà Nội Chuyện ít biết về Tổng đốc đầu tiên của Hà Nội

“Hơn 40 năm làm quan, đại thần Đặng Văn Hòa đã có nhiều đóng góp trong việc chăm lo đời sống nhân dân và tâm huyết với các di tích trên đất Thăng Long". 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /