Hà Nội, ngày 19-09-2020
Một cách sẻ chia với cộng đồng Một cách sẻ chia với cộng đồng

(HNMCT) - Cứ vào ngày 20 hằng tháng, nhóm bạn trẻ ở Học viện tóc nam Phong BVB lại mang đồ nghề đến các Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện K Trung ương (cơ sở 3 Tân Triều) để cắt tóc miễn phí cho những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có nhu cầu. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /