Hà Nội, ngày 26-09-2020
Thành phố thông minh - con người thông minh' Thành phố thông minh - con người thông minh'

(NSHN) -  Hà Nội là đất di sản, đất văn hiến mang trong mình một nét rất riêng - kết tinh, lan tỏa và hội tụ. Kinh đô văn hiến ấy có đầy đủ những yếu tố, tiềm năng để phát triển thành thành phố thông minh, đó là xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /