Hà Nội, ngày 10-08-2020
Thạch Lam - người nghệ sĩ nặng tình của đất Hà thành Thạch Lam - người nghệ sĩ nặng tình của đất Hà thành

(NSHN) - Thạch Lam đã chép sử Hà Nội bằng cái nhìn và nhịp cảm, cặp mắt và trái tim của người nghệ sĩ nặng tình với đất văn vật nghìn năm. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /