Hà Nội, ngày 05-07-2020
Người Hà Nội, "chất" Hà Nội Người Hà Nội, "chất" Hà Nội

(HNM) - Cụm từ "người Hà Nội" lâu nay được coi là một "đẳng cấp". Cái "đẳng cấp" ấy được khẳng định qua những câu ca dao, tục ngữ như: "Ốc tháng mười, người Hà Nội", "Nhất cao là núi Ba Vì/ Nhất lịch, nhất sắc, Kinh kỳ Thăng Long".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /