Hà Nội, ngày 14-10-2019
Chế độ đãi ngộ nghệ nhân ở Hà Nội: Cần chú trọng yếu tố đặc thù Chế độ đãi ngộ nghệ nhân ở Hà Nội: Cần chú trọng yếu tố đặc thù

Danh hiệu nghệ nhân ưu tú kèm theo chính sách đãi ngộ là động lực nuôi dưỡng, thúc đẩy đam mê với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, giúp các nghệ nhân gắn bó hơn với việc, với nghiệp. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /