Hà Nội, ngày 18-01-2021
Những người con Hà Nội ở trời Nam Những người con Hà Nội ở trời Nam

(HNM) - Là doanh nhân thành đạt hay nhân sĩ trí thức, những người con Hà Nội sống ở trời Nam luôn giữ được cốt cách của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Vẫn thanh lịch, vẫn giọng nói “đặc vị” miền Bắc và trái tim luôn hướng về quê hương...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /