Hà Nội, ngày 05-08-2020
Người tiên phong hiến đất xây dựng nông thôn mới Người tiên phong hiến đất xây dựng nông thôn mới

(HNM) - Đến thôn Mễ Sơn, xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) hỏi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lương, mọi người đều nhiệt tình chỉ giúp. Ở đây, ai cũng biết và trân trọng bà Lương bởi tinh thần tiên phong trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /