Hà Nội, ngày 19-10-2019
Những bài học không tốn kinh phí Những bài học không tốn kinh phí

(HNMCT) - Hà Nội, trong suốt chiều dài lịch sử của mình đã hun đúc nên những con người có lối sống, nếp nghĩ, cách ứng xử tinh tế, thanh lịch. Có được điều đó là bởi người Hà Nội xưa thường coi trọng nền nếp, gia phong. Trong gia đình, cha mẹ, ông bà luôn là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /