Tổng đại lý Công ty thương mại xăng dầu Minh Hồng - 136 Phạm Văn Đồng

Tổng đại lý Công ty thương mại xăng dầu Minh Hồng - 136 Phạm Văn Đồng

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử