Phòng khám phụ sản phụ khoa 88 Hà Đông

Phòng khám phụ sản phụ khoa 88 Hà Đông

Bên phải Bệnh viện 103: 100m.

Chuyên cung cấp các dịch vụ: khám chữa bệnh, phát hiện sớm và tư vấn về các vấn đề SẢN KHOA - PHỤ KHOASIÊU ÂM TỔNG QUÁT.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn