Đại học Thành Tây

Đại học Thành Tây

Trường Đại học Thành Tây là một trường đại học được thành lập năm 2007 theo quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ[1]. Trụ sở của Trường được đặt tại quận Hà Đông, Hà Nội.
Trường đào tạo đa ngành, đa cấp, từ học nghề đến đại học và cao học, với các chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực như: kinh tế, thương mại, công nghệ thông tin, điện tử,...


Các khoa đào tạo

Trường có 7 khoa đào tạo:
Khoa Công nghệ Nông – Thực phẩm;
Khoa Lâm nghiệp – Môi trường;
Khoa Khoa học máy tính;
Khoa Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng;
Khoa Ngoại ngữ;
Khoa Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh;
Khoa Kỹ thuật xây dựng công trình.

Cơ sở vật chất

Trường hiện đang tổ chức đào tạo tại 2 cơ sở:
Cơ sở chính: Km15, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Đông, Hà Nội.
Cơ sở 2: Suối Hai, xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Du lịch