Trường Đại học Thương Mại

Trường Đại học Thương Mại

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

410

Luật thương mại

A,D1

16.5

 

2

411

Quản trị nguồn nhân lực thương mại

A

17

 

3

412

Quản trị thương hiệu

A

16.5

 

4

412

Quản trị thương hiệu:

D1

18

 

5

414

Quản trị kinh doanh tổng hợp

A

19

 

6

409

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

A

16.5

 

7

408

Tài chính ngân hàng thương mại

A

20.5

 

8

405

Thương mại quốc tế

A

17.5

 

9

407

Quản trị Thương mại điện tử

A

17.5

 

10

406

Marketing thương mại

A

18.5

 

11

403

Quản trị doanh nghiệp,khách sạn du lịch

A

17

 

12

404

Quản trị doanh nghiệp thương mại

A

18

 

13

401

Kinh Tế Thương Mại

A

18

 

14

402

Kế toán - Tài chính DN Thương mại

A

21

 

15

701

Tiếng Anh Thương mại

D

23

Tiếng anh nhân hệ số 2

 

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á&Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế-quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của Tổ chức các Trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thương mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới; một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện; một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hoá nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2011 - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Tên trường, tên ngành, chuyên ngành học Mã ngành quy ước để làm máy tính trong Tuyển sinh Khối thi quy ước Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy Ghi chú

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

   

3.400

+ Tuyển sinh trong cả n­ước

+ Ngày thi, khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Số chỗ trong kí túc xá dành cho khoá tuyển sinh năm 2011: 200

+ Điểm xét tuyển theo chuyên ngành/khoa; Riêng khoa Tiếng Anh Thương mại thi theo khối D, trong đó điểm môn Tiếng Anh có hệ số 2, các môn khác có hệ số 1.

- Hệ cao đẳng không thi tuyển, lấy kết quả thi đại học của những thí sinh đã dự thi khối A theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2011 để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển theo ngành của thí sinh.

- 1. Tuyển sinh hệ đại học theo ch­ương trình hợp tác đào tạo quốc tế:

1.1. Tuyển sinh dự án AUF : SV đ­ược tuyển chọn từ những TS trúng tuyển ĐHTM. SV học tại tr­ường ĐHTM theo chư­ơng trình đào tạo ngành QTKD do các giảng viên hàng đầu của trường ĐHTM, của Pháp giảng bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, Anh. Kết thúc khoá học, SV có kết quả học tập tốt đư­ợc xét làm LVTN bằng tiếng Pháp và xét cấp học bổng du học thạc sĩ tại CH Pháp.

1.2. Tuyển sinh theo hiệp định song phương với các tr­ường ĐH của Cộng hòa Pháp:

SV đ­ược tuyển chọn từ TS trúng tuyển ĐHTM; SV đ­ược học tăng cường tiếng Pháp đủ trình độ tiếng Pháp theo TCF đạt mức điểm quy định sẽ đ­ược chuyển tiếp học các năm tiếp theo tại các trư­ờng ĐH của Pháp theo hiệp định song phư­ơng đã ký với ĐHTM.

1.3 Tuyển sinh theo ch­ương trình hợp tác với các tr­ường ĐH Trung Quốc:

SV đ­ược tuyển chọn từ những TS trúng tuyển ĐHTM; do những giảng viên hàng đầu của ĐHTM và các trư­ờng đối tác TQ giảng dạy. Bằng sẽ do tr­ường ĐHTM hoặc các trư­ờng đối tác cấp tuỳ thuộc thời gian học phần lớn (3năm) hoặc thời gian cuối (2 năm) học tại trư­ờng ĐH nào sẽ do tr­ường ĐH đó cấp bằng.

2. Tuyển sinh hệ đào tạo quốc tế cử nhân thực hành chuyên ngành:

Xét tuyển, lấy kết quả thi ĐH của những thí sinh đã dự thi khối A, D trên toàn quốc theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, năm 2011 để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. Bằng cử nhân thực hành (Licence Professionnelle) do các tr­ường ĐH của Pháp cấp. Có thể đào tạo liên thông lên thạc sĩ thực hành tại Trường đại học Thương mại và các Trường đại học đối tác

*Mọi thông tin liên hệ trực tiếp với Khoa Đào tạo quốc tế theo địa chỉ: Nhà D104, ĐHTM. ĐT:0437.687.739; Email: trungtamdaotaoquoctedhtm@yahoo.com, hoặc truy cập vào website của trường: http//www.vcu.edu.vn.

Đường Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Fax: (04) 37643228

     

ĐT: (04) 38348406 – (04) 37642133

     

Các ngành đào tạo đại học:

   

3.400

- Kinh tế (Kinh tế thương mại)

401

A

 

- Kế toán (Kế toán tài chính DN thương mại)

402

A

 

- Quản trị kinh doanh gồm :

     

+ Quản trị doanh nghiệp th­ương mại

404

A

 

+ Quản trị kinh doanh tổng hợp

414

A

 

+ Quản trị th­ương mại điện tử

407

A

 

+ Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch

403

A

 

+ Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

413

A,D

 

+ Thương mại quốc tế

405

A

 

+ Marketing thương mại

406

A

 

+ Quản trị thương hiệu

412

A, D

 

+ Quản trị nguồn nhân lực thương mại

411

A

 

+ Luật thương mại

410

A,D

 

- Tài chính - Ngân hàng (TC-NH th­ương mại)

408

A

 

- Hệ thống thông tin Quản lí (Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại)

409

A

 

- Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thư­ơng mại)

701

D

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

   

300

- Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

     

+ Kinh doanh khách sạn – Du lịch

C65

A

 

+ Marketing

C66

A

 

Chư­ơng trình hợp tác đào tạo quốc tế

     

1.1. Chư­ơng trình đào tạo quốc tế Quản trị kinh doanh theo dự án của Tổ chức AUF (Cộng hoà Pháp).

     

1.2 Ch­ương trình hợp tác đào tạo theo hiệp định công nhận tín chỉ liên thông giữa trư­ờng ĐHTM với một số tr­ường ĐH của CH Pháp

(ĐH Marseille III, Nice, Donques, Lyon III, Valencienne, Montpellỉer I).

     

1.3 Ch­ương trình hợp tác đào tạo cử nhân các ngành QTKD, Kế toán, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng theo mô hình 3+1 và 2+2 với các trư­ờng ĐH Trung Quốc (ĐH Dân tộc Quảng Tây, Học viện tài chính, kinh tế Quảng Tây).

     

1.4. Ch­ương trình hợp tác đào tạo cử nhân thực hành các ngành QTKD, Ngân hàng - Bảo hiểm (bằng Tiếng Anh, Tiếng Pháp với một số trư­ờng của CH Pháp (ĐH Toulon Var, ĐH Lyon III; Nice, Marseille III).

     

* Đề nghị Ban tuyển sinh các tỉnh chuyển lệ phí đăng kí dự thi cho Trư­ờng Đại học Th­ương mại theo tài khoản số: 934-01-016 tại Kho bạc nhà nước Từ Liêm - Hà Nội, đơn vị nhận tiền: Trường Đại học Thương mại - Cầu Giấy - Hà Nội

     

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế