Bệnh viện Việt Đức - Phòng khám bệnh - 14 Phủ Doãn

Bệnh viện Việt Đức - Phòng khám bệnh - 14 Phủ Doãn

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng cháy chữa cháy