Cửa hàng Viettel 32 Phan Chu Trinh

Cửa hàng Viettel 32 Phan Chu Trinh

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử