ATM Oceanbank - Số 120 Huỳnh Thúc Kháng

ATM Oceanbank - Số 120 Huỳnh Thúc Kháng

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử