Phòng khám bệnh tư nhân 198A Bạch Mai

Phòng khám bệnh tư nhân 198A Bạch Mai

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử