Đại lý nước giải khát, hàng tạp hóa

Đại lý nước giải khát, hàng tạp hóa

Dai ly nuoc tinh khiet, nuoc ngot, bia ruou và các mat hang gia dinh

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử