Học viện Chính sách và phát triển

Học viện Chính sách và phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển tập trung đào tạo chuyên ngành mới, trọng điểm mà xã hội đang cần và hiện nay chưa có trường Đại học, Học viện nào đào tạo như chuyên ngành: Quy hoạch phát triển, Chính sách phát triển, Kinh tế đối ngoại (quản lý ODA và FDI) và các chuyên ngành: Kế hoạch phát triển, Triết học và Chính trị học...
Học viện Chính sách và Phát triển phấn đấu nhanh chóng đạt được chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, tiến tới đạt đẳng cấp quốc tế về nội dung và trình độ đào tạo, liên thông và tương thích với mặt bằng kiến thức của các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện cho Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động và thành công trong quá trình hội nhập quốc tế; có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy và giáo trình nước ngoài tiên tiến sẽ được sử dụng tại Học viện Chính sách và Phát triển . Sinh viên tốt nghiệp ở Học viện Chính sách và Phát triển có thể làm việc ở nước ngoài.
Học viện Chính sách và Phát triển phấn đấu trở thành một đơn vị mạnh về hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Bộ chủ quản giao và đáp ứng các nhu cầu của xã hội.trên cơ sở các Viện nghiên cứu trực thuộc như: Viện nghiên cứu năng suất và phát triển, Viện Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế, Viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô - là các đơn vị mới, phù hợp với trào lưu của thế giới và Trung tâm công nghệ thông tin với nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo tin học và nghiên cứu các mô hình dự báo kinh tế, các mô hình phục vụ công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển
Đối với đào tạo sau đại học, trước mắt Học viện Chính sách và Phát triển sẽ tìm kiếm các trường đại học nước ngoài để phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo cao học về Chính sách công, các lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức thuộc hệ thống các cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch. Các chương trình bồi dưỡng về quản lý và quản trị kinh doanh cũng sẽ được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.
Học viện Chính sách và Phát triển xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tại tỉnh Bắc Ninh với diện tích 50 ha , trong đó phân khu chức năng theo từng lĩnh vực đào tạo và giảng dạy theo tiêu chí: hiện đại, thân thiện với người học…Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông, học liệu và những điều kiện vật chất, thiết bị khác đảm bảo chất lượng như các trường đại học hàng đầu trong khu vực, thỏa mãn đầy đủ nhu cầu và môi trường học tập, nghiên cứu sinh hoạt của giảng viên và sinh viên./.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử