Rạp Ngọc Khánh

Rạp Ngọc Khánh

Rạp Ngọc Khánh là một trong những rạp chiếu bóng có quy mô lớn của Hà Nội. Ngọc Khánh Cinema (thuộc Trung tâm Văn hoá Điện ảnh của Viện phim Việt Nam) hiện có quy mô gồm 4 rạp với tổng cộng 470 ghế. Phim của rạp được cập nhật thường xuyên (2 tuần/lần) với nhiều bộ phim mới của điện ảnh Việt Nam cũng như điện ảnh thế giới.

Các buổi chiếu của rạp cũng rất linh động.
Ngày thường từ 13h – 21h
Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật từ 10h – 21h.
Giá vé:
- Trước 17h giá vé: 30.000
- Sau 17h giá vé: 40.000

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật